مرتضی رمضانی

استاد

مرتضی رمضانی

خواننده اواز سنتی – کلاسیک – پاپ درآموزشگاه موسیقی بصیری می باشد.

متولد ۱۳۳۷ در شهر شیراز می باشد.حدودا یکسال شاگرد استاد رضوی سروستانی و ۲ سال شاگردی استاد مجید روزیطلب و استاد یوسف نژاد واستاد حسن ناهید بوده که به فراگیری ردیف خوانی مشغول بوده جهت صداسازی نزد اساتیدی مانند استاد نوربخش در تهران و اردبیلی در اردبیل و باقری در قزوین اموزش خوانندگی دیده است .۶ ماه زیر نظر استاد امین اله رشیدی در تهران دوره آواز را طی کرده است.

مرتضی رمضانی با چندین آموزشگاه موسیقی در شیراز و موسسه های فرهنگی هنری درشیرازهمکاری دارد . اجراهای متعددی مانند چهاردهمین جشنواره کیش , شهرکرد ,خارج ازکشور, شبکه سه ,شبکه فارس  … داشته است .