صمصام شاه محمدی

استاد

صمصام شامحمدی

استاد صمصام شامحمدی نوازنده تار و سه تار (ایرانی – قشقایی) در آموزشگاه موسیقی بصیری می باشد. متولد سال ۱۳۵۵ است . کارشناس ارشد مدیریت می باشد .

دانش آموخته محضر اساتیدی چون کیوان ساکت , مسعود شعاری , داوود آزاد می باشد . تئوری موسیقی را در محضر استاد روشن روان , اسلامی اموخته است . از نوازندگان محلی قشقایی و خانواده گرگین پور است .

عضو شورای سیاست گذاری موسیقی استان فارس می باشد . مسئول انجمن موسیقی فیروزآباد می باشد. تولیدات و اجرای زنده تلوزیون فارس داشته است. سرپرست گروه قشقایی درنا می باشد.

صمصام شامحمدی کسب دیپلم افتخار از جشنواره موسیقی نواحی ایران دارد . کسب دیپلم افتخار از فستیوال موسیقی قزاقستان دارد. کنسرت های متعدد در داخل و خارج از کشور اجرا نموده است . آثار متعدد موسیقی ایرانی و محلی و قشقایی دارد .

کسب عنوان گروه برگزیده و مقام اول اولین جشنواره موسیقی استان فارس را دارد. دانش اموختگان این استاد هم اکنون در آموزشگاه های موسیقی  در حال تدریس می باشند.

استاد صمصام شامحمدی تار قشقایی و سه تار قشقایی را در شیراز در آموزشگاه موسیقی بصیری تدریس می نمایند.

TOP